Informatika s Emilom

Informatika s Emilom - pracovný zošit

Dostupnosť: Tovar na objednanie

Ilustračný obrázok

Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, nie izolovane, ale vo vzájomnej spolupráci a diskusiách. Je zábavný, orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi. Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

Emil prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Mení informatiku na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

Pracovný zošit je nevyhnutnou súčasťou práce s Emilom. Úlohy v softvéri a v pracovnom zošite sú prepojené. Okrem nich obsahuje pracovný zošit aj pexeso a iné papierové skladačky, ktoré zaujímavým a dômyselným spôsobom  prispievajú k rozvoju logického a informatického myslenia. 

  • Počet strán: 64
  • Rozmer: A4
  • Rok vydania: 2018
  • Jazyk: slovenský
  • Určené pre: 3. ročník ZŠ
  • Typ: Pracovné zošity
  • Jazyk: Slovenský
  • Číslo produktu: 6401
  • Cena bez DPH: 3,60 €
  • Cena s DPH(10%): 3,96 €
Novinka

Emil momentálne pokrýva celú oblasť programovania pre 3. ročník ZŠ v rozsahu približne 15 vyučovacích hodín. 

Program je rozdelený na tri svety, každý z nich obsahuje súbor úloh, ktoré na seba logicky nadväzujú a ktorých náročnosť postupne stúpa. Pre prácu so softvérom je nevyhnutné, aby každý žiak v triede mal svoj vlastný pracovný zošit. Emila je možné používať na tabletoch (Android alebo iOS) alebo počítačoch pripojených na internet.

Pre prácu s Emilom je potrebné najprv absolvovať školenie, bez ktorého nie je možné si softvér zakúpiť.

Informácie o aktuálnych školeniach nájdete tu .

Pridajte svoje hodnotenie
Počet hodnotení: 0
0.0
Priemerné hodnotenie
0
0
0
0
0