ExpEdícia

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Pracovný zošit 1

Dostupnosť: Na sklade

Ilustračný obrázok

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – Biológia a geografia pre 5. ročník ZŠ
Tematické celky Z mesta na vidiek a Do hôr

(materiály overované v pilotáži od februára 2017)

 

Pozývame žiakov a učiteľov biológie a geografie na bádateľskú expedíciu s tematickými celkami Z mesta na vidiek a Do hôr, ktoré ponúkajú 24 aktivít (10 geografických a 13 biologických). Pracovné zošity sú koncipované na princípe, kedy si žiaci priebežne pod odborným a citlivým vedením učiteľa aktívne tvoria vlastnú učebnicu. Budú riešiť úlohy individuálne aj v skupinách, formulovať predpoklady, rozmýšľať v súvislostiach viacerých predmetov, experimentovať, tvoriť modely, pozorovať, diskutovať a tvoriť vlastné závery. K pracovnému zošitu posielame súbor 24 metodických  listov pre učiteľov v elektronickom formáte a sadu vytlačených farebných príloh. (Upozornenie: Metodické listy sú po odbornej revízii, no zatiaľ neprešli jazykovou korektúrou.) Zároveň vám poskytneme podklad k tvorbe tematického výchovno – vzdelávacieho plánu ponúkajúci tri verzie v závislosti od potrieb a možností vašej školy. Materiály sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2.


Počet strán: 74
Rozmer: A4
Rok vydania: 2018

 

Učiteľov so záujmom o rozvoj komplexnej prírodovednej gramotnosti a spolupráce s rovesníkmi u piatakov k podľa metodiky ExpEdície pozývame na aktuálne školenia. Skúsenosť pilotujúcich škôl potvrdzuje, že vďaka zmene podľa ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj sa vzťah detí k prírodovedným predmetom zlepšuje, sú aktívnejší, angažovanejší a baví ich rozmýšľať.

  • Určené pre: 2. stupeň ZŠ
  • Typ: Pracovné zošity
  • Jazyk: Slovenský
  • Číslo produktu: 6701
  • Cena bez DPH: 4,40 €
  • Cena s DPH(10%): 4,84 €

Ďalšie informácie

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – Biológia a geografia pre 5. ročník ZŠ
Tematické celky Z mesta na vidiek a Do hôr

(materiály overované v pilotáži od februára 2017)

 

Pozývame žiakov a učiteľov biológie a geografie na bádateľskú expedíciu s tematickými celkami Z mesta na vidiek a Do hôr, ktoré ponúkajú 24 aktivít (10 geografických a 13 biologických). Pracovné zošity sú koncipované na princípe, kedy si žiaci priebežne pod odborným a citlivým vedením učiteľa aktívne tvoria vlastnú učebnicu. Budú riešiť úlohy individuálne aj v skupinách, formulovať predpoklady, rozmýšľať v súvislostiach viacerých predmetov, experimentovať, tvoriť modely, pozorovať, diskutovať a tvoriť vlastné závery. K pracovnému zošitu posielame súbor 24 metodických  listov pre učiteľov v elektronickom formáte a sadu vytlačených farebných príloh. (Upozornenie: Metodické listy sú po odbornej revízii, no zatiaľ neprešli jazykovou korektúrou.) Zároveň vám poskytneme podklad k tvorbe tematického výchovno – vzdelávacieho plánu ponúkajúci tri verzie v závislosti od potrieb a možností vašej školy. Materiály sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2.


Počet strán: 74
Rozmer: A4
Rok vydania: 2018

 

Učiteľov so záujmom o rozvoj komplexnej prírodovednej gramotnosti a spolupráce s rovesníkmi u piatakov k podľa metodiky ExpEdície pozývame na aktuálne školenia. Skúsenosť pilotujúcich škôl potvrdzuje, že vďaka zmene podľa ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj sa vzťah detí k prírodovedným predmetom zlepšuje, sú aktívnejší, angažovanejší a baví ich rozmýšľať.

Pridajte svoje hodnotenie
Počet hodnotení: 0
0.0
Priemerné hodnotenie
0
0
0
0
0