Akcie a zľavy

Od 1.1.2017 sme zaviedli systém zliav viažuci sa jednak na objem nákupu, ale tiež aj na úspešné absolvovanie školení, ktoré organizuje Indícia, n.o.

Akcia 20+1 (pre viac informácií kliknite na odkaz)
Zľava 5% pre vyškolených učiteľov (pre viac informácií kliknite na odkaz)
Body na školenia (pre viac informácií kliknite na odkaz)